Print Friendly, PDF & Email

یک دهه از فعالیت موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد گذشت و سیر تکاملی این موسسه و تلاش برای دستیابی به چشم انداز های برنامه ریزی شده و اهداف والای آموزشی این مهد علم و دانش ادامه دارد.

به همین مناسبت در مراسم جشنی در راستای تجلیل از دانش آموختگان و مقام والای استاد در سالن آمفی تائتر شهید آوینی برگزار گردید که در ذیل عکسهای مربوط به

مراسم را مشاهده میفرمایید.