دسته بندی: اطلاعیه آموزشی

۰

پذیرش دانشجودر مقطع کارشناسی

مؤسسه آموزش عالی دارالعلم یزد در نظر دارد تعدادی دانشجو را در مقطع کارشناسی پیوسته رشته های مدیریت بازرگانی و باستان شناسی از طریق ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش نماید....