آموزش مجازی ۱۴۰۳

نام درس مدرس لینک اصلی لینک مهمان
روانشناسی یادگیری و تفکر دکتر اسلامی

ورود

ورود

روانشناسی سالمندی پیشرفته دکتر شمس

ورود

ورود

روانشناسی شناختی پیشرفته دکتر اسلامی

ورود

ورود

روش های تحقیق پیشرفته در روانشناسی۱ دکتر پاک گوهر

ورود

ورود

نظریه پردازی در روانشناسی دکتر شرافت

ورود

ورود

مجموعه کلاسهای حسابداری دکتر میرجلیلی

ورود

ورود