اتوماسیون تغذیه دارالعلم

برنامه غذایی ویژه نهار در سلف دانشجویان موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد

  • *-ساعت توزیع غذا از ساعت ۱۲/۵ الی ۱۴ میباشد
  • *-بر اساس برنامه ذیل دانشجویان میتوانند اقدام به تهیه ژتون نمایند
  • *-دانشجویان تا اخر هرهفته از طریق سامانه ۵۰۰۰۲۰۶۰۱۰۵۵ طبق شرایط ذکر شده اقدام  به درخواست غذا برای هفته آتی خود نمایند
تاریخ نوع غذا دسر توضیحات
۲  یکشنبه        ۹۷/۰۰/۰۰
۳ دوشنبه         ۹۷/۰۰/۰۰
۴ سه شنبه      ۹۷/۰۰/۰۰
۵ یکشنبه         ۹۷/۰۰/۰۰
۶ دوشنبه         ۹۷/۰۰/۰۰
۷ سه شنبه      ۹۷/۰۰/۰۰