انتصابات جدید در جلسه هیأت امناء موسسه آموزش عالی دارالعلم

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش روابط عمومی موسسه در جلسه ۲۵ خرداد اعضای هیأت امناء موسسه آموزش عالی  در سالن شهید مهندس حمیدیا استانداری یزد که به میزبانی استاندار محترم جناب آقای دکتر طالبی برگزار گردید جناب آقای دکتر امراللهی به سمت رئیس هیأت امناء و جناب آقای دکتر احمد علی زارع به سمت رئیس موسسه منصوب گردیدند در ذیل پیام تبریک کشترک روابط عمومی و معاون فرهنگی موسسه منتشر میگردد؛

جناب آقای دکتر امراللهی
نماینده محترم وزیر و ورئیس هیأت امناء موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد
سلام علیکم
بدین وسیله انتخاب شایسته حضرتعالی با رای اکثریت اعضاء محترم هیأت امناء موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی دارالعلم یزد که در روز شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ صورت پذیرفت از سوی اعضا هیأت موسس ، ریاست موسسه ، معاونین ، مشاورین ، مدیران ، کارکنان ، اساتید و دانشجویان صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون حضرتعالی برای رشد و ارتقاء جایگاه علمی – فرهنگی مجموعه را از خداوند منان خواستاریم.

مشاور رئیس و معاون فرهنگی
رئیس روابط عمومی

در متن پیام تبریک ریاست دانشگاه نیز آمده است:

جناب آقای دکتر احمد علی زارع
ریاست محترم موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد
سلام علیکم
بدین وسیله انتخاب شایسته حضرتعالی با رای اکثریت اعضاء محترم هیأت امناء موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی دارالعلم یزد که در روز شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ صورت پذیرفت از سوی نماینده وزیر، اعضا هیأت موسس ، معاونین ، مشاورین ، مدیران ، کارکنان ، اساتید و دانشجویان صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون حضرتعالی برای رشد و ارتقاء موسسه در ابعاد گوناگون را از خداوند منان خواستاریم.

مشاور رئیس و معاون فرهنگی
رئیس روابط عمومی

 

 

 

ممکن است بپسندید...