تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

انتخاب واحددوشنبه ۱۳ الی یکشنبه ۱۶ شهریور
شروع کلاس هادوشنبه ۲۷ شهریور
حذف و اخذیکشنبه ۲ الی شنبه ۸ مهر
حذف اضطراری( یک درس )شنبه ۴ الی چهارشنبه ۸ دی
پایان کلاس هاچهارشنبه ۱۳ دی
امتحاناتشنبه ۱۶دی الی سه شنبه ۳ بهمن

 

 

تذکرات مهم:

 

  1. در صورتیکه دانشجویان در بازه زمانی اعلام شده فوق، اقدام به انتخاب واحد ننمایند، پس ازآن تاریخ اداره آموزش به هیچ عنوان انتخاب واحد دستی را انجام نخواهد داد.
  2. رعایت پیش نیاز و هم نیاز و سقف واحد دروس در انتخاب واحد با تائید نظر مدیر محترم گروه می باشد. در غیر اینصورت دروسی که پیش نیاز آنها رعایت نشده باشد، حذف مقررات آموزشی خواهد شد و شهریه عودت نمی گردد.
  3. انتخاب واحد حضوری و دستی به هیچ عنوان وجود ندارد.

 

**مدارک مورد نیاز جهت دانشجویان مهمان:

یک قطعه عکس-کپی شناسنامه وکارت ملی-فرم تقاضای مهمان از دانشگاه مبدا