ثبت نام تکمیل ظرفیت

Print Friendly, PDF & Email

? مؤسسه دارالعلم براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

جهت اطلاعات بیشتر sanjesh.org مراجعه و یا با شماره ۰۳۵۳۸۲۰۹۷۴۸و ۰۳۵۳۸۲۰۹۷۴۹ تماس بگیرید.