جلسه هیأت امناء موسسه آموزش عالی دارالعلم برگزار گردید

Print Friendly, PDF & Email

جلسه هیأت امنا موسسه آموزش عالی دارالعلم برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد آخرین جلسه سال ۱۳۹۹ اعضای هیأت امناء موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد با حضور  آقای دکتر امراللهی ، رئیس محترم هیات امناء و دیگر اعضا از جمله آقایان دکتر شاهزاده فاضلی، دکتر سعیدا ، دکتر فرید، دکتر زارع مهرجردی ، دکتر زعیم حسینی برگزار گردید در این جلسه حجت الاسلام  دکتر حسینی از دیگر اعضای هیات امناء به صورت برخط در جلسه حضور داشتند که این جلسه راس ساعت ۱۳ با سخنان آقای دکتر امرالهی و عرض خیر مقدم به اعضاء رسماً آغازگردید و در ادامه حجت الاسلام سلطانی،دبیر محترم هیات موسس گزارشی از وضعیت موسسه در سالی گذشت به اعضای جلسه ارائه نمودند و بعد از ایشان آقای دکتر زارع ،رئیس موسسه و عضو هیات امناء به ایراد سخن پرداختند و گزارش مالی موسسه را ذکر نمودند و ادامه موضوعات دیگر آن هیأت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که مصوباتی را در بر داشت .انتخاب یک شرکت حسابرسی از سه شرکت حسابرسی مورد نظر برای انجام فرایند حسابرسی  این موسسه  از اهم این مصوبات بود.

در آخر جلسه در ساعت ۱۵/۳۰ دیقه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به پایان رسید

ممکن است بپسندید...