حسابداری(کارشناسی ناپیوسته)

Print Friendly, PDF & Email

معرفی رشته حسابداری

حسابداری عبارت است از فن طبقه بندی، ثبت، خلاصه و تجزیه و تحلیل ارقام، در آمد و هزینه منطبق با نیازهای موسسه. به عبارت دیگر حسابداری عبارتست از ثبت و طبقه بندی و خلاصه کردن حساب ها و اسناد مالی حسابداری فعالیت خدماتی است که وظیفه اش فراهم کردن اطلاعات کمی (دارای ماهیت مالی) است. اطلاعات فراهم شده توسط حسابداری، در تصمیم گیری های اقتصادی توسط مدیریت، سودمند می باشد.
از آنجاییکه محصول نهایی حرفه حسابداری مبنای تصمیمات اقتصادی اشخاص ذینفع از جمله مدیران، سهامدارن، اعتباردهندگان، دولت و غیره قرار می گیرد، بنابراین می توان گفت که یکی از اهداف رشته حسابداری آموزش نیروی انسانی متخصص در جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشات مالی مطابق معیارهای از پیش تعیین شده از جمله استانداردها و اصول حسابداری می باشد.
رشته حسابداری اولین بار در دهه ی ۱۳۳۰ با تاسیس اولین آموزشگاه های عالی و دانشکده های خصوصی از جمله آموزشگاه عالی حسابداری شرکت ملی نفت ایران، دانشکده علوم اداری و موسسه ی عالی حسابداری مطرح گردید.

 

آینده شغلی :

 

فارغ التحصیلان رشته حسابداری و حسابرسی از فرصت‌های متنوع شغلی برخوردار می باشند به طوری که به ندرت دیده می شود که فارغ التحصیلان این رشته با مشکل بیکاری مواجه باشند. برای مثال فارغ التحصیلان این دو رشته می توانند در زمینه های گوناگون از جمله حسابداری مالی، مدیریت، دولتی، مالیاتی، بیمه و غیره و همچنین زمینه‎ های گوناگون حسابرسی از جمله حسابرسی مستقل و داخلی فعالیت نمایند.
این فارغ‌التحصیلان می‌توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه‌های زیر مشغول کار شوند.

حسابداری مالی : در کلیه شرکت‌ها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی.
حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکت‌های تولیدی.
حسابداری دولتی : در کلیه سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا ذیحساب.
حسابداری مالیاتی : در ادارات دارائی
حسابداری بیمه : در موسسات و ادارات بیمه
حسابداری بانک ها : در شعب و حوزه سرپرستی بانک ها

 

 

ممکن است بپسندید...