وام شهریه

 

 

 

طبق مصوبه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری کلیه دانشجویان می توانند در طول تحصیل از وام شهریه استفاد ه نمایند.سقف استفاده از این وام در صورت تخصیص اعتبار برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ۳ ترم و برای دانشجویان کارشناسی پیوسته ۶ ترم وام در نظر گرفته می شود. سقف مبلغ وام برای مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته ۳۰۰۰۰۰۰ریال برای مقطع کارشناسی ارشد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است که ۱۰% آن هنگام فراغت از تحصیل پرداخت شده و مابقی ۹ ماه بعد از فراغت از تحصیل به صورت اقساط بلند مدت (اقساط ۶۰ ماهه با کارمزد ۴ درصد) پرد اخت می گردد.شرایط اقساط وام برادرانی که مشمول خدمت سربازی می باشند بعد از پایان خدمت شروع می شود.

 

فرم سند تعهد
فرم درخواست وام شهریه

 

نکات قابل توجه متقاضیان وام شهریه:

۱- متقاضیان می بایست یک ترم زودتر برای درخواست وام اقدام نمایند.
۲-دانشجویان برای درخواست وام باید هر ترم فرم درخواست کتبی را پر کنند.
۳-داشتن ضامن کارمند رسمی و ارائه تعهد محضری و تکمیل فرم های مربوطه برای اخذ این وام ضروری است.
۴-در صورتی که دانشجویان تا ۹ ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیلی نسبت به تقسیط وام اقدام نکنند، باید کل مبلغ وام را به صورت یکجا تسویه نمایند.

ضمناً دانشجویانی که متقاضی وام شهریه تحصیلی می باشند می توانند فرم سند تعهد و درخواست وام شهریه و سایر فایل های حاوی راهنمای وام شهریه را از پیوست های زیر دانلود نمایید.

 

فرم سند تعهد
فرم درخواست وام شهریه

 

 

راهنمای دانش آموختگان جهت بازپرداخت تسهیلات صندوق رفاه :

راهنمای نحوه پرداخت اینترنتی اقساط وام شهریه
راهنمای صدور دفترچه اقساط
قوانین بازپرداخت بعد از صدور دفترچه اقساط
راهنمای تمدید دفترچه اقساط
راهنمای نحوه رفع اخطار وپرداخت اقساط معوقه
راهنمای صدور تسویه حساب

 

 

لینک های مرتبط :

صندوق رفاه دانشجویان
پورتال دانشجویی صندوق رفاه