دروس رشته حسابداری

  نام درس و استاد منبع  دانلود پیوست توضیحات
۱ سیستمهای اطلاعاتی حسابداری  کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری لینک خریدآنلاین  فایل ورد این کتاب  دانشجویان عزیز ضمن تهیه کتاب و مطالعه دو بخش اول آن لطفا جهت رفع اشکال و طرح سوال از طریق واتساپ با استاد در ارتباط باشید
۲        
۳        
۴        
۵        
۶        
۷        
۸        
۹