دکتر سید مصطفی میرجلیلی به سمت معاون آموزشی و پژوهشی منصوب گردیدند

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی دارالعلم جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی و پژوهشی موسسه با حضور نماینده محترم وزیر، ریاست دانشگاه و سایر همکاران و اعضاء هیأت مؤسس برگزار گردید.

این جلسه با تجلیل از اساتید دانشگاه به مناسبت روز معلّم و شهادت استاد مطهری و سپاس و قدردانی از زحمات و تلاش های عالمانه سرکار خانم دکتر مدرّسی آغاز گردید و سخنرانان به دیدگاهها و نقطه نظرات خویش درخصوص پژوهش محوری شدن مؤسسه و تقویت زیرساخت های پژوهشی و لزوم توسعه رشته ها و تقویت هویّت علمی و ارتباط و تعامل جدّی تر با وزارت علوم و تحقیقات و نیز دانشگاه یزد و پیگیری جذب هیأت علمی پرداختند و از تلاش های تمامی همکاران که در بخش های آموزشی و پژوهشی و اداری و فرهنگی و دانشجویی در سال ۱۳۹۹ که با محوریّت هیأت مؤسس و تحت نظر و ارشاد نماینده محترم وزیر انجام شده و به دستاوردهای مهمّی از جمله موافقت وزارت علوم تحقیقات مبنی بر ارتقاء آموزشی علوم انسانی به آموزشی عام وگشایش برخی رشته های مسدود شده مؤسسه و اجرای طرح ساماندهی نیروی انسانی مؤسسه و ساماندهی امور مالی و حسابرسی مؤسسه و نیز بازتعریف حقوقی و قضایی پرونده مشکلات مالی مؤسسه و… بود، قدردانی به عمل آمد.

ضمناً پیرو دیدگاه های راهبردی نماینده محترم وزیر و مصوّبات اخیر هیأت امناء مبنی بر چابک سازی نیروی انسانی مؤسسه و لزوم انجام کارهای به زمین مانده مؤسسه درخصوص حمایت های مالی و تجهیزاتی و توسعه رشته ها از سوی هیأت مؤسس در سال۱۴۰۰ و واگذاری امور اجرایی به مدیریت که تحت اشراف نماینده محترم وزیر هستند مقرر گردید چهار کمیته در مجموعه هیأت مؤسس تشکیل و وظایف محوّله از جمله اجرای سیاست های مالی و توسعه عمرانی امور زمین دانشگاه و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانش آموزان و مشاغل صنعتی و جذب خیّرین را عملیاتی نماید ضمناً رؤسا و اعضاء کمیته ها و دبیران و جانشین دبیران را در فضای مجازی دارالعلم توسط سرکارخانم قانع مدیر محترم داخلی بارگذاری خواهدشد.

درپایان جلسه تودیع و معارفه و بعداز سخنرانی مجازی سرکار خانم دکتر مدرّسی، آقای دکتر سیدمصطفی میرجلیلی معاون جدید آموزشی و پژوهشی فرمایشات مبسوط و کاربردی ارائه نمود و مقرر شد مدیرمحترم آموزش”سرکار خانم طایی” جلسه با مدیران گروه های آموزشی رابا حضور معاون جدید و ریاست دانشگاه با هماهنگی سرکارخانم قانع برنامه ریزی نمایند.

ممکن است بپسندید...