جدول زمانبندی اعلام نتایج و ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاهها

Print Friendly, PDF & Email

براساس بخشنامه سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ تعیین شده برای ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمونهای مربوطه به شرح ذیل اعلام میگردد:

 

نوع آزمون تاریخ پیش بینی شده برای اعلام نتیجه  تاریخ تعیین شده برای ثبت نام از پذیرفته شدگان
آزمون دکتری تخصصی(ph.d)  هفته اول شهریور ماه ۹۷ از تاریخ ۹۷/۶/۷ الی ۹۷/۶/۱۰
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته هفته دوم شهریور ماه ۹۷ از تاریخ ۹۷/۶/۱۳ الی ۹۷/۶/۱۸
آزمون سراسری نیمه دوم شهریور ماه ۹۷ از تاریخ ۹۷/۶/۱۳ الی ۹۷/۶/۲۲

ممکن است بپسندید...