ساختار سازمانی

Print Friendly, PDF & Email

حوزه ریاست:

 

    دکتر احمدعلی زارع مهرجردی ریاست مؤسسه

 

 

  امیرحسین رادمنش- قائم مقام

 

 

حوزه حراست:

 

  محمد علی زارع – مسئول حراست

حوزه آموزش:

 

 

  مریم احمدی – معاون آموزش

 

  

  حیدر اسلامی – مدیر آموزش

 

 

  سعیده طائی – کارشناس آموزش

حوزه امور دانشجوی:

 

  بتول برفه ای – مدیر امور دانشجویی

حوزه امور فرهنگی:

 

  حجه الاسلام علی محمد سلطانی گرد فرامرزی – مدیر معاونت فرهنگی

حوزه امور مالی:

 

علی زعیم حسینی – مدیر امور اداری مالی

 

 

شهاب ذکریا – کارشناس اداری مالی

حوزه امور پژوهشی:

 

 دکتر سید سعید مظلومی – مدیر امور پژوهشی

حوزه عمرانی:

 

 

   محمد زاده رحمانی – مدیر عمرانی