صدور دانشنامه

 

شرایط دریافت دانشنامه

۱-نداشتن تعهد خدمت در مقاطع پایین تر
۲- تسویه کامل با صندوق رفاه دانشجویان (تسویه وام دانشجویی)
۳-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

 

مدارک لازم برای درخواست دانشنامه

-کپی تمام صفحات شناسنامه
۲-کپی کارت ملی
۳-دو قطعه عکس ۴*۳جدید
۴-کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
۵-پرداخت فیش ۲۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۷۸۷۴۰۵۹۰۱۷ بانک تجارت(در صورتی که موقع تسویه حساب پرداخت نشده است)
۶-پرداخت فیش ۱۵۰۰۰۰ریال به شماره حساب ۲۰۲۲۰۸۵۷۹۷ بانک تجارت(هزینه صدور دانشنامه و تمبر)
*لازم به ذکر است دانشنامه ۶ الی ۹ ماه پس از تاریخ درخواست صادر خواهد شد. که دانشنامه، فقط به شخص دانشجو و در قبال تحویل اصل گواهی موقت تحویل داده خواهد شد.

علاوه بر تکمیل فرم ویژه متقاضیان دریافت دانشنامه، مدارک خواسته شده در فرم مذکور نیز باید به ضمیمه فرم تکمیل شده باشد و به آموزش تحویل گردد.

 

دانلود فرم ویژه متقاضیان دریافت دانشنامه