صدور معافیت تحصیلی

 

کلیه دانشجویان پسر مشمول باید بلافاصله بعد از ثبت نام برای صدور معافیت تحصیلی اقدام نمایند بدین منظور لازم است دانشجویان با مدارک زیر به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه نمایند:

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی

۲-یک قطعه عکس

۳-فرم ب نظام وظیفه ( فرم ب در موقع ثبت نام توسط آموزش به دانشجو داده می شود)

* فرم معافیت تحصیلی صادر شده باید به آموزش تحویل داده شود.