صدور گواهی موقت

فارغ التحصیلان می توانند حداقل یک ماه بعد از طی مراحل تسویه حساب و ارسال صورت جلسات فارغ التحصیلی از طرف گروه برای دریافت گواهی موقت به آموزش مراجعه نماید.

* لازم بذکر است فارغ التحصیلانی که از وام شهریه استفاده نموده اند بعد از دریافت دفترچه قسط می توانند برای دریافت گواهی موقت اقدام نمایند.

* فارغ التحصیلان پسر با ارائه کارت پایان خدمت یا نامه از دانشگاه مقطع بالاتر که در آن شماره معافیت تحصیلی قید شده باشد می توانند گواهی موقت خود را دریافت نمایند.