فراخوان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه

Print Friendly, PDF & Email

این جشنواره با هدف معرفی الگوی مناسب، تشویق دانشجویان در پایبندی به هویت ملی و گسترش اصول و ارزش های اسلامی، افزایش تحرک و نوآوری و شناسایی استعدادهای برتر علمی و فرهنگی در بین دانشجویان برگزار می شود.
شاخص های ارزیابی این جشنواره امتیازات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی است ارائه مقالات، طرح های پژوهشی، تالیف کتاب یا ترجمه و گردآوری، اختراع و نوآوری و شرکت در مسابقات و جشنواره های علمی از محورهای امتیازات پژوهشی است.

فعالیت های ادبی، هنری و ورزشی، عضویت در نهادهای نظارتی، فعالیت در نهادهای دانشجویی و فعالیت های قرآنی از جمله امتیازات فرهنگی است

کلیه دانشجویان واجد شرایط میتوانند ضمن مطالعه دقیق آیین نامه، تا چهارم آبان با مراجعه پایگاه portal.saorg.ir نسبت به ثبت نام در این جشنواره اقدام نمایند.


ممکن است بپسندید...