مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

Print Friendly, PDF & Email

گروه تحصیلات تکمیلی این موسسه از مهر ۱۳۹۴ , فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در رشته مدیرت بازرگانی آغاز نموده است و در حال حاضر در رشته های ذیل اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. همچنین راه اندازی و پذیرش دانشجو در برخی دیگر از رشته های این موسسه در مقطع تحصیلات تکمیلی نیز در دست بررسی است.

آقای سیدمحمد طباطبایی