کارشناسی ناپیوسته

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در کارشناسی ناپیوسته

۱-اصل شناسنامه و چهارسری فتوکپی از تمام صفحات آن ،کارت ملی و چهارسری فتوکپی از تمام صفحات آن
۶-۲ قطعه عکس ۴*۳ تهیه شده در سال جاری
۳-مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص کند (برای برادران)
۴-اصل و کپی مدرک کاردانی
۵-پرینت کارنامه قبولی از سایت سازمان سنجش
۶-فیش شهریه علی الحساب ( ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال) (به شماره حساب۲۰۲۲۰۸۵۷۹۷بانک تجارت شعبه سیدالشهدا یزد)
۷-تکمیل فرمهای ثبت نام