کارشناسی پیوسته

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در کارشناسی پیوسته

-اصل یا گواهی دیپلم و ریز نمرات سه ساله دبیرستان و دو برگ کپی از آن
۲-اصل شناسنامه ودو برگ کپی از تمام صفحات
۳-اصل کارت ملی به همراه دو برگ کپی(پشت و رو)
۶-۴ قطعه عکس
۵-اصل مدرک نظام وظیفه و کپی آن ( برای کسانی که کارت پایان خدمت یا معافیت دارند )
۶-تائیدیه تحصیلی دیپلم (برای دریافت تائیدیه تحصیلی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمائید) لازم است فیش پستی آنرا موقع ثبت نام بهمراه داشته باشید.
۷-فیش شهریه علی الحساب (۴.۰۰۰.۰۰۰ریال ) آن (به شماره حساب ۲۰۲۲۰۸۵۷۹۷بانک تجارت شعبه سیدالشهدا یزد)
۸-تکمیل فرم های ثبت نام