کارمندان (ویرایش ۹۷)

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

ریاست
 

دکتر احمدعلی زارع

        ریاست مؤسسه

مهندس امیرحسین رادمنش

قائم مقام

دکتر مریم احمدی
معاونت آموزشی

 

حراست
آقای محمدعلی زارع
مسئول حراست
تلفن تماس: ۳۸۳۰۰۴۰۲

 

آموزش و امور دانشجویی
خانم سعیده طائی
امور آموزشی

خانم مهدیه زارع

امور دانشجویی

 

 

امور مالی ، تحصیلات تکمیلی و دانش آموختگان

آقای شهاب ذکریا

کارشناس

آقای مجتبی عظیمی

کارشناس

 

 

خدمات
آقای علی اکبر جعفری
مسئول پشتیبانی