کلاسهای برخط روز چهارشنبه

Print Friendly, PDF & Email
نام درس استاد  زمان
حقوق اساسی ۱ استاد باقری  
حسابداری صنعتی ۱ استاد ارجمندی  
فلسفه علم روانشناسی استاد اکبر نژاد  
آسیب شناسی اجتماعی اساد میراولیایی  
کلیات روان پزشکی    
متون روانشناسی به انگلیسی ۲    
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱    
آموزه های روانشناختی در قرآن ۱ حجت الاسلام سلطانی  
فارسی عمومی    
حسابداری پیشرفته ۲    
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری    
تحقیقات بازایابی    
جرم شناسی استاد باقری  
متون فقه ۲ استاد مهدی پناه  
حقوق اساسی ۳ استاد باقری  
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته بازاریابی استاد حاتمی نسب  
مدیریت منابع انسانی پیشرفته استاد گلشن  
بازاریابی صنعتی و خدمات استاد حاجی قاسمی  
تربیت بدنی۲ استاد میرجلیلی  
مدیریت بحران استاد زارع مهرجردی  
ارزشهای دفاع مقدس استاد زارع مهرجردی  
پروژه    
زبان تخصصی ارشد استاد طباطبایی  
     
تاریخ علم استاد سهیلی پور  
     
تاریخچه باستان شناسی در ایران وجهان استاد حیدری  
     
جغرافیای تاریخی ایران استاد عسکر کافی