گزارش تصویری بازدید مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی

Print Friendly, PDF & Email

بازدید مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم (سرکار خانم دکتر فرزانه شمیرانی) از موسسه آموزش عالی دارالعلم به روایت تصویر

ممکن است بپسندید...