دسته بندی: اطلاعیه فرهنگی

گردهمایی اساتید ۰

گردهمایی اساتید

تجلیل از مقام استاد   آقای رادمنش قائم مقام دانشگاه گرامیداشت یادو خاطره شهید مطهری از مقام معلم تجلیل کرد و این روز را به اساتید دانشگاه تبریک گفت و در ادامه چندتن ازاساتید...