کلاس های حل تمرین مجازی

دکتر علی حاجی قاسمی (تحقیقات بازاریابی) دوشنبه

(۱۸-۲۰)

ورود به کلاس ورود  مهمان
دکتر علی حاجی قاسمی (نظریه های سازمان) سه شنبه

(۱۴-۱۶)

ورود به کلاس ورود مهمان
دکتر علی حاجی قاسمی (مدیریت استراتژیک بازاریابی) سه شنبه

(۱۶-۱۸)

ورود به کلاس ورود مهمان
دکتر سید محمد طباطبایی کامپیوتر چهارشنبه

(۱۶-۱۸)

ورود به کلاس ورود مهمان
دکتر سید محمد طباطبایی روش شناسی پژوهش چهارشنبه

(۱۸-۲۰)

ورود به کلاس ورود مهمان
دکتر سید مصطفی میرجلیلی مدیریت مالی ۱ شنبه

(۱۶-۱۹)

ورود به کلاس
ورود مهمان
دکتر سید مصطفی میرجلیلی مدیریت مالی۲ دوشنبه

(۱۴-۱۷)

ورود به کلاس ورود مهمان
دکتر سید مصطفی میرجلیلی سرمایه گذاری در بورس دوشنبه

(۱۷-۲۰)

ورود به کلاس ورود مهمان
  • جهت ورود به کلاسها به برنامه  Adobe connect نیاز هست.
  • در صورتی عدم نصب برنامه بر روی گوشی و سیستم از طریق نسخه نرم افزار وصل شوید.
  • جهت نصب و راندازی جدید ترین نسخه برنامه  Adobe connect اینجا کلیلک نمایید.
  • برای ورود به کلاس کاربری همان شماره موبایل ثبت در سامانه آموزش و رمز ورود، شماره ملی میباشد.
  • در صورت نیاز به پشتیبانی با شماره ۰۹۱۳۲۷۴۴۱۹۴ تماس حاصل فرمایید.
  • توصیه می شود جهت تسریع در پشتیبانی برنامه Any desk را از اینجا دانلود و نصب نمایید.