دارالعلم یزد .فرارسیدن سال نو، سال 1400 مبارک باد

باستان شناسی ؛ رشته ای برای شیفتگان تاریخ‌، تمدن‌ و فرهنگ‌

آشنایی با رشته باستان شناسی ، رشته ای که با وجود زمینه‌های‌ ملی‌ رشته‌ باستان‌ شناسی‌ در کشور ما باید به جایی برسد که باستان شناسی ایران در خاورمیانه حرف اول را بزند و لازم است برای تحصیل در این رشته عاشق‌ و شیفته‌ تاریخ‌، تمدن‌ و فرهنگ‌ کشورمان باشید

گردهمایی اساتید موسسه آموزش عالی دارالعلم

به گزارش روابط عمومی؛ به همت معاونتهای آموزشی ، اداری – مالی و فرهنگی موسسه گردهمایی مسئولین و اساتید موسسه آموزش عالی دارالعلم با حضور اعضای هیأت موسس ،رئیس هیأت امناء و نماینده وزیر ، تعدادی از اعضای هیأت امناء ، رئیس موسسه ، معاونین و مشاورین و استقبال خوب اساتید موسسه در ترم جاری روز دوشنبه نهم تیر برگزار گردید