موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد

غیردولتی-غیرانتفاعی

info@darolemyazd.ir

ارتباط با ما

ارتباط باما محدود به زمان و مکان خاصی نیست

 از طریق فرم پیام گیر روبرو امکان ارسال پیام به واحد مورد فراهم میباشد

 با ارسال پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۰۶۰۳۴۳۴ میتوانیدمستقیم (محرمانه)  با ریاست دانشگاه در ارتباط باشید

همچنین شماره ۵۰۰۰۲۰۶۰۱۰۵۵ شماره عمومی ارسال پیام به تمامی واحدهای موسسه میباشد

ما در روابط عمومی موسسه با شماره ۰۹۱۳۵۳۴۸۹۰۷ و شناسه darolelmyazd@ در شبکه های مجازی  در خدمت شما هستیم