دارالعلم یزد .

۰

باستان شناسی ؛ رشته ای برای شیفتگان تاریخ‌، تمدن‌ و فرهنگ‌

آشنایی با رشته باستان شناسی ، رشته ای که با وجود زمینه‌های‌ ملی‌ رشته‌ باستان‌ شناسی‌ در کشور ما باید به جایی برسد که باستان شناسی ایران در خاورمیانه حرف اول را بزند و لازم است برای تحصیل در این رشته عاشق‌ و شیفته‌ تاریخ‌، تمدن‌ و فرهنگ‌ کشورمان باشید

۰

گردهمایی اساتید موسسه آموزش عالی دارالعلم

به گزارش روابط عمومی؛ به همت معاونتهای آموزشی ، اداری – مالی و فرهنگی موسسه گردهمایی مسئولین و اساتید موسسه آموزش عالی دارالعلم با حضور اعضای هیأت موسس ،رئیس هیأت امناء و نماینده وزیر ، تعدادی از اعضای هیأت امناء ، رئیس موسسه ، معاونین و مشاورین و استقبال خوب اساتید موسسه در ترم جاری روز دوشنبه نهم تیر برگزار گردید

۰

انتصابات جدید در جلسه هیأت امناء موسسه آموزش عالی دارالعلم

به گزارش روابط عمومی موسسه در جلسه ۲۵ خرداد اعضای هیأت امناء موسسه آموزش عالی  در سالن شهید مهندس حمیدیا استانداری یزد که به میزبانی استاندار محترم جناب آقای دکتر طالبی برگزار گردید جناب...