کتابهای PDF

عنوان کتاب دسته بندی شرح نویسنده دانلود
اصول مدیریت مدیریت نظریه های مدیریت علی رضائیان
مجموعه مقالات مدیریت چکیده مقالات دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکردئ فناوری اطلاعات و ارتباطات روح الله تولایی، محمد رضا مردانی
مجموعه مقالات مدیریت راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات محمد شهاب شمس
سلامت الکترونیک مدیریت سلامت الکترونیک ماشالله ترابی- رضا صفدری
مبانی مدیریت صنعتی مدیریت مبانی مدیریت صنعتی میرزا حسن حسینی- روح الله حسینی
مجموعه مقالات مدیریت مجموعه قوانین و مقرررات مالی و ادرای و منابع درآمدی شهرداری ها با اخرین اصلاحات سید مناف هاشمی
مدیریت اسلامی مدیریت مدیریت اسلامی حجت السلام قرائتی
مدیریت مالی مدیریت جلد یک:مدیریت مالی در تئوری و عمل اسدالله افشاری
مقدمه ای بر اقتصاد نهان گرا مدیریت مقدمه ای بر اقتصاد نهان گرا جان گروینوگن،آ.ا.آ.و.دن برگ، اصلان قوچانی
مدیریت فرایند کسب و کار مدیریت مدیریت فرایند کسب و کار و کارت امتیازی متوازن رالف اسمیت
آمار اقتصاد و بازرگانی مدیریت _ علی‌اکبر رزمی
اصول بازاریابی مدیریت جلد اول فیلیپ کاتلر،گری آرمسترانگ
اصول بازاریابی مدیریت جلد دوم فیلیپ کاتلر،گری آرمسترانگ
نقدنامه مدیریت مدیریت نقدنامه مدیریت هروز دری-پیمان دلسیناء
رفتار سازمانی مدیریت _ زهرا برومند
مبانی مدیریت رفتار سازمانی مدیریت _ علی رضاییان
کارنامه ساسانیان تاریخ گزیده بخشی از تاریخ بلعمی بدیع الله دبیری نژاد
تاریخ فلسفه
تاریخ تاریخ و گفتارهای فلاسفه بزرگ تاریخ همچون افلاطون و ارسطو تا به امروز
ویل دورانت، عباس زریاب خویی
تاریخ ادیان
تاریخ کتاب اول (نظامات مذهبی در جهان )
هاشم رضی
تاریخ ادیان
تاریخ کتاب دوم ( متولوژی اساطیر و افسانه ها)
هاشم رضی
تاریخ ادیان
تاریخ کتاب سوم ( پیدایش فلسفه)
هاشم رضی
اسطوره ، رویا و راز تاریخ
میرچا الیاده، رویا منجم
_
تاریخ
_
زمینه حقوق جزای عمومی حقوق _ رضا نوربها
حقوق کیفری اختصاصی حقوق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی حسین میرمحمد صادقی
حقوق کیفری اختصاصی حقوق جرایم علیه اشخاص حسین میرمحمد صادقی
حقوق کیفری اختصاصی حقوق جرایم علیه اموال و مالکیت حسین میرمحمد صادقی
بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی حقوق جلد چهارم: جرایم علیه آسایش عمومی

ترجمه کتاب ” التشریع الجنائی الاسلامی” که حقوق کیفری اسلام را بر قواعد حقوق جزای عرفی منطبق کرده است.

عبدالقادر عوده، حسن فرهودی نیا
بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی

حقوق

جلد اول: جرم و ارکان آن

عبدالقادر عوده، حسن فرهودی نیا
حقوق تجارت حقوق   جلد اول  حسن ستوده تهرانی
حقوق تجارت حقوق  جلد دوم حسن ستوده تهرانی
حقوق بشر و راهکار های اجرای آن حقوق درباره حقوق بشر یا حقوق و آزادی‌های اساسی و بعضی معاهدات و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر     حسین مهرپور

دوره حقوق مدنی خانواده

حقوق  جلد اول: مباحث این کتاب شامل نکاح و طلاق می باشد.  ناصر کاتوزیان
حقوق ثبت اسناد و املاک حقوق مجموعه احکام حقوقی در زمینه ثبت اسناد  غلام رضا شهری
راهنمای عملی تنظیم دادخواست های حقوقی حقوق مجموعه مقالات حقوقی  معاونت اموزش قوه قضاییه
حقوق بین الملل عمومی حقوق   درباره قوانین و ضوابط حقوق بین المللی  هوشنگ مقتدر

دادرسی‌های بین المللی

حقوق دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل

سید باقر میرعباسی،  سید حسین سادات میدانی
حقوق بین الملل عمومی حقوق جلد دوم سید باقر میر عباسی
فرهنگ اصطلاحات حقوقی حقوق فرهنگ اصطلاحات حقوقی (فارسی – فرانسه) – آ تا ث  عبدالحمید ابوالحمد
بررسی قانون شهرداری حقوق جلد اول: مبانی نظری و مفاهیم پایه  کامبیز نوروزی
بانک نمونه قراردادها و اسناد حقوقی ایران
حقوق مجموعه ای کامل از تمامی قراردادهای حقوق ایران به صورت نمونه وار معاونت اموزش قوه قضاییه
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
حقوق بحث تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات ناصر کاتوزیان
بانک جامع واژگان حقوقی
حقوق گرد آوری مطالب از کلیه سایت های حقوقی و قضائی ایران مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مقدمه ی سهمی در نقد فلسفه ی حقوق حقوق آموزه هایی از هگل کارل ماکس
حقوق مدنی حقوق _  حبیب الله طاهری
گفتارهایی در حقوق عمومی حقوق _ ابوالفضل قاضی
مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار حقوق _ علی نصیری اقدم-سید محمد رضا حسینی- اصلان قودجانی
_ _ _ _
روانشناسی جنایی روانشناسی منبع اصلی دانشجویان رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی و رشته حقوق (حقوق جزا و جرم‌شناسی) در مقطع کارشناسی ارشد پریرخ دادستان
روانشناسی اجتماعی روانشناسی _ اتو کلاینبرگ، محمد علی کاردان
روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی روانشناسی _  محمد دهقانی
دیکشنری تخصصی روانشناسی روانشناسی شامل هزاران لغت و اصطلاح مورد استفاده در حوزه ی روانشناسی بالینی و روانشناسی کودک ، روانشناسی عمومی و کلیه گرایش های مربوط به روانشناسی دیوید متسموتو
_ روانشناسی _ _