دسته بندی: امور فارغ التحصیلان

راهنمای انجام پایان نامۀ کارشناسی ارشد

راهنمای انجام پایان نامۀ کارشناسی ارشد

مراحل انجام پایان نامۀ کارشناسی ارشد   الف) مرحلۀ اول، مراحل انتخاب موضوع: ۱-تکمیل فرم پیشنهادی دانشجو در باب انتخاب موضوع و پیشنهاد استاد راهنما. (کاربرگ شمارۀ صفر). ۲-انتخاب استاد راهنما با تائید مدیر...