دسته بندی: اطلاعیه آموزشی

کارنامه سلامت دانشجویان

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در سامانه سلامت دانشجویان ، تمام دانشجویان جدید الورود دانشگاههای کشور را ملزم به ثبت نام و تکمیل پرسشنامه مربوطه نموده است

برنامه نهایی کلاسهای ترم تابستان

برنامه نهایی کلاسهای ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان موسسه آموزش عالی دارالعلم و دانشجویان مهمان که انتخاب واحد ترم تابستان را انجام دادند، برنامه و ساعت نهایی برگزاری کلاسهای ترم تابستان اعلام شد.