دارالعلم یزد .

۰

برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی موسسه آموزش عالی دارالعلم

به نقل از روابط عمومی موسسه آموزش عالی دارالعلم جلسه تودیع و معارفه معاون جدید آموزش این موسسه طی مراسمی با حضور رئیس دانشگاه ، رئیس هیأت امناء ، رئیس هیأت موسس و دیگر اعضای هیأت موسس و جمعی از معاونین و مشاورین و کارمندان موسسه آموزش عالی دارالعلم برگزار گردید

۰

مصوبه های شورا آموزش مجازی موسسه آموزش عالی دارالعلم

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی دارالعلم سومین جلسه  شورای آموزش مجازی این موسسه در مورخ ۲۳/۱/۹۸ ساعت ۳۰/۱۱ تشکیل گردید که موارد مورد بحث و لازم الاجرا به تصویب این شورا رسید

۰

جلسه دکتر محمد صالح جوکار با جامعه دانشگاهی استان یزد

جلسه جناب آقای دکتر محمد صالح جوکار نماینده محترم منتخب مردم استان یزد در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۸ با جمعی از جامعه دانشگاهی استان برگزار گردید