آغاز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

Print Friendly, PDF & Email

متقاضیان تحصیل در موسسه آموز ش عالی دارالعلم میتوانند با ارائه مدارک تحصیلی و شناسایی خود به اداره آموزش این موسسه اقدام به ثبت نام در رشته دلخواه نمایند

ممکن است بپسندید...