بازدید دانشجویان

Print Friendly, PDF & Email

دانشجویان کارشناسی رشته روانشناسی مؤسسه آموزش عالی دارالعلم از دانش آموزان استثنایی مدرسه رسولیان یزدبازدید نمودند. دراین بازدید که آقایان رادمنش قائم مقام مؤسسه ودکتر حیدراسلامی  مدیرگروه حضورداشتند.کارشناسان آموزشگاه درخصوص کارهای دانش آموزان دراین مدرسه توضیح دادند.سپس دانشجویان ازویژگی های رفتاری این دانش آموزان سوالاتی را مطرح نمودند و ازکلاسهای درس آموزشگاه بازدید و با روند آموزش دانش آموزان استثنایی آشنا شدند.

ممکن است بپسندید...