برگزاری جلسه هیئت امناء موسسه آموزش عالی دارالعلم

Print Friendly, PDF & Email

جلسه هیئت امناء موسسه آموزش عالی دارالعلم روز یکشنبه ۱۱ بهمن با حضور نماینده محترم وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و برخی از اعضا هیئت امناء از جمله آقایان دکتر محمد صالح جوکار،دکتر محمد علی طالبی،دکتر داریوش فرید،دکتر احمد علی زارع ،مهندس امیر حسین رادمنش و خانم دکتر مریم احمدی برگزار گردید که در این جلسه حول محور مسائل جاری دانشگاه بحث و گفتگو شد

ممکن است بپسندید...