دروس ارائه شده ترم تابستان

Print Friendly, PDF & Email

دانشجویان گرامی میتوانند طبق جدول بندی و دروس ارائه شده ذیل بر اساس  رشته تحصیلی خود نسبت به انتخاب ۶ واحد برای ترم تابستان در این موسسه اقدام نمایند.

 

*

نام درس

 درس به تفکیک رشته تحصیلی

متون اسلامی عمومی برای تمام رشته ها
تاریخ اسلام عمومی برای تمام رشته ها
معارف اسلامی عمومی برای تمام رشته ها
انقلاب اسلامی عمومی برای تمام رشته ها
روش تحقیق در مدیریت مدیریت دولتی مدیریت بازرگانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی پیوسته
تحقیق در عملیات(۱) مدیریت دولتی مدیریت بازرگانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی پیوسته
زبان تخصصی ۳ و ۴ مدیریت دولتی مدیریت بازرگانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی پیوسته
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(۲) مدیریت دولتی مدیریت بازرگانی ناپیوسته حسابداری
سازمانهای محلی و شهرداریها مدیریت دولتی مدیریت بازرگانی پیوسته
سیاستهای پولی و مالی مدیریت بازرگانی ناپیوسته
مدیریت مالی (۱) مدیریت بازرگانی ناپیوسته

 

 

توجه : مهلت انتخاب رشته ترم تابستان تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۲ تمدید شد

 

 

 

 

 

 

 

ممکن است بپسندید...