مصوبه های شورا آموزش مجازی موسسه آموزش عالی دارالعلم

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی دارالعلم سومین جلسه  شورای آموزش مجازی این موسسه در مورخ ۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱/۳۰ تشکیل گردید و موارد ذیل مطرح گردید:

در ابتدای جلسه معاونت محترم آموزش ضمن تبریک سال جدید به تشریح وضعیت فعلی موسسه در موضوع آموزش مجازی چالشها و مشکلات و درخواستهای دانشجویان و همکاران محترم هیات علمی پرداخت و به گفته ایشان این موسسه از اوایل اسفند ماه  با برگزاری  جلسات مختلف پیگیر امور آموزشی موسسه به خصوص فرایندهای آموزش مجازی بوده است که با توجه به وضعیت فعلی کشور و موسسه نگاه به این معقوله کامل تر و جدی تر شد و با دقت بیشتری پیگیری شد. در این جلسه موضوعات مختلفی که مرتبط با آموزش مجازی بود مطرح و شرح مختصری در سامانه LMS   دانشگاه، مزایای این سامانه و راهکارهای تولید محتوای مناسب آموزشی و بارگزاری در سامانه یاد شده ارائه نمودند و مقرر شد

الف) بارگزاری فایلها در سامانهLMS   صورت پذیرد

ب) نام و مشخصات دانشجویان در گروه های درس به سامانه LMS  انتقال یابد.

ج) مقرر گردید فایل راهنما شامل فایل ویژه دانشجو جهت کار و استفاده از سامانه در سایت دانشگاه قرار داده و اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.

د) مسیر ارتباطی مناسب جهت مشاوره به اساتید و پاسخگویی به سوالات ایشان از طریق آقایان مهندس هرندی ، ذکریا و عظیمی صورت پذیرد.

ه) کلیه اساتید طبق برنامه کلاس ملزم به تشکیل کلاس به صورت مجازی میباشند که حضور و غیاب دانشجویان نیز براساس گزارش از سامانه ثبت میشود.

خ) با مشارکت کلیه دانشجویان و اساتید و تبعیت از اعلامیه های مرکز آموزش الکترونیکی بهترین بهره برداری از این شیوه صورت گیرد

ممکن است بپسندید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *